Wat met het recht op vrijmeningsuiting?

Artikel

De kans is groot dat je het zelf al eens gezien of gehoord hebt, het argument: ‘Ik mag zeggen wat ik wil want ik heb recht op vrijemeningsuiting!’

Fundamenteel mensenrecht

Het klopt dat het recht op vrijemeningsuiting een fundamenteel mensenrecht is. Dit recht is belangrijk voor zowel het individu (als basisbehoefte voor menselijke waardigheid) als voor de samenleving (als sleutelrol voor een democratische samenleving). Het recht op vrijemeningsuiting geldt ook voor uitspraken die beledigen, choqueren of verontrusten. Maar er hangen wel duidelijke rechten en plichten aan vast.

Beperkingen

Zo kan de vrijemeningsuiting beperkt worden, bv. bij gewelddadige uitingen die andere mensenrechten ondermijnen. Op basis hiervan is het wettelijk kader rond strafbare haatspraak opgesteld (meer info over het wettelijk kader vind je bij 'Strafbare haatspraak').

Vrijemeningsuiting als strijdmiddel

Toch denken we liever niet na over de beperking van vrijemeningsuiting als antwoord op haatspraak. We zijn er namelijk van overtuigd dat we haatspraak kunnen bestrijden door net zelf beroep te doen op onze vrijemeningsuiting en deze in te zetten om te reageren. En dus niet zozeer door dit recht bij andere te beperken. 

Bijlagen

Lees meer over