Waarom aan de slag rond haatspraak?

Artikel

Haatspraak een aanslag op ons menszijn 

Haatspraak is vaak de uitdrukking van echte onverdraagzaamheid en haat. Dergelijke boodschappen zijn vaak een middel om gevoelens en ideeën te verspreiden die kunnen leiden tot effectieve discriminatie, criminele acties en psychische en zelfs lichamelijke schade.

Groepen die vaak haatspraak over zich heen krijgen - bv. omwille van hun huidskleur, uiterlijk, geaardheid of intelligentie - merken dat de constante stroom aan negatieve berichten hun manier van denken en doen beïnvloedt. Ze durven niet meer deelnemen aan het openbaar debat, ze durven zich niet openlijk te tonen als wie ze zijn.

Invloed op de gezondheid

Melders van racisme bij Unia geven vaak aan dat ze psychisch zwaar lijden. Onlangs trokken ook enkele hulpverleners aan de alarmbel en gaven aan dat impliciete en expliciete haatboodschappen "een niet te overschatten invloed hebben op de lichamelijke, mentale en sociale gezondheid van onze patiënten." (DM 15/9/2017 - Hoe haattaal vluchtelingen ziek maakt)

De norm vervaagt

Als je als persoon haatspraak ziet verschijnen, en niemand spreekt het tegen, dan lijkt het alsof iedereen het goedkeurt. Het wordt ‘alledaags’, ‘gewoon’ of ‘genormaliseerd’. Sommigen zullen het met andere woorden als de norm zien, geloven dat de haatboodschap waar is … En op die manier worden bepaalde groepen steeds meer gediscrimineerd en aangevallen. Er start een vicieuze cirkel van discriminatie en polarisering die leidt tot directe confrontatie tussen mensen en groepen.  

Geen olie op het vuur!

De partners in dit project zijn ervan overtuigd dat we dit niet zomaar mogen laten gebeuren. De meerderheid van mensen is het niet eens met haatboodschappen. Maar ze twijfelen of een reactie wel gepast is. Al te vaak trappen “bestrijders” van intolerantie in de valstrik door in hun tegendiscours dezelfde toon te gebruiken als de haters. Het is dus de uitdaging om te reageren zonder extra olie op het vuur te gooien. Via het keuzenplan dat we ontwikkeld hebben, hopen we tot constructieve (re)acties te komen!

Tenslotte willen we nog eens extra benadrukken dat het aanpakken van haatspraak niet enkel een woordenstrijd is, maar ook een strijd tegen haat zelf.

Bijlagen

Links

Lees meer over

Inhoud

This should be replaced by the table of contents