Keuze 4: Welke STRATEGIE kies je?

Artikel

Keuze 4 handelt over de mogelijke strategieën die we kunnen hanteren om een re(actie) te vormen. Er zijn dus verschillende vormen van (re)actie tegen haatspraak.

De meest passende strategie?

Je kan natuurlijk volledig zelf bepalen voor welke strategie je kiest en je zal al snel merken dat je een natuurlijke voorkeur hebt voor een bepaalde strategie. Toch kan het de moeite waard zijn om even stil te staan en na te denken over welke strategie nu het beste past voor jou en de situatie.

Want naast een persoonlijke voorkeur zijn er nog enkele andere elementen die mee zullen bepalen voor welke strategie je kiest. Namelijk wie is de afzender (en wat is onze relatie)? En met wat soort haatboodschap hebben we te maken?

Zo kan er een verschil zijn in onze strategie wanneer we de haatboodschapper kennen, niet kennen of wanneer deze anoniem is. Onze strategie kan zich ook aanpassen aan het soort bericht, zo zullen we waarschijnlijk anders reageren op een bedreiging dan op misplaatste ‘grap’.  

6 Strategieën 

Weerleggen

Je wil een haatboodschap of een onderdrukkend verhaal weerleggen/ontkrachten, want wat er wordt gezegd klopt niet.
Wanneer we er voor kiezen om haatspraak te weerleggen, zullen we rechtstreeks op een haatboodschap of onderdrukkend verhaal reageren. Het komt er op neer dat we de geuite boodschap of visie gaan ontkrachten en trachten de feitelijke/objectieve elementen aan het licht te brengen. Kortom, als iemand zegt: ‘Het is A’. Dan zal onze reactie luiden: ‘Nee, het is B want…”. 

Alternatief 

Je wil tonen dat het anders kan!
Wanneer we een (re)actie willen ontwikkelen op haatspraak, kunnen we er ook voor kiezen om net los te komen van de oorspronkelijke haatboodschap of het onderdrukkend verhaal en de focus op iets positiefs te leggen! 

Dialoog 

Je wil weten wat er bij de ander leeft zodat we samen tot een gedeelde oplossing kunnen komen.
Een derde mogelijk strategie is in dialoog treden. Wanneer we kiezen om het gesprek aan te gaan, doen we dit niet om de andere te overtuigen maar wel om meer inzicht te krijgen in wat de andere nu net bedoelt/drijft/hoopt… Deze strategie lijkt ons vooral aangewezen wanneer betrokken actoren persoonlijk kennen of wanneer er sprake is van haatspraak binnen onze groep (in de klas, op de jeugdbeweging). Maar laat je zeker niet tegenhouden om het gesprek aan te gaan met een onbekende, dit is sowieso een moeilijke oefening maar kan wel zeer effectief zijn.

Negeren

Je wil geen aandacht schenken aan de haatspraak.
Uit de gesprekken die we met jongeren voerden over haatspraak, bleek dat het negeren van haatboodschappen een vaak voorkomende keuze is. Dit telkens vanuit de motivatie dat je best geen extra aandacht geeft aan de hater. Het negeren van haatspraak is in sommige gevallen dan ook een zeer begrijpelijke keuze. 

Grenzen stellen

Je wil aangeven dat bepaald taalgebruik niet gewenst is. Of aangeven dat dit niet strookt met mijn visie/visie van de organisatie.
In sommige situaties zal je namelijk niet willen of kunnen ingaan op haatspraak, maar je bent het ook niet eens met wat er gezegd wordt of waarom bepaalde zaken gezegd worden. Dan kan je er voor kiezen om je grenzen te stellen. Je gaat dus aangeven dat bepaald taalgebruik niet gewenst is of aangeven dat iets niet strookt met jouw visie/de visie van de groep of organisatie. 

Melden

Je wil dat de haatspraak verwijderd wordt.
Het kan zijn dat je de haatspraak zo storend vindt, of schrik hebt voor mogelijke kwetsende gevolgen, dat je gewoon wenst dat de haatspraak verwijderd wordt. Je kan dit doen door de boodschapper aan te spreken, door het te vragen aan de eigenaar van het profiel of platform of door het te melden bij het sociale netwerk, administrator... van de pagina waarop de haatspraak werd geuit.
Daarnaast kan je ook steeds terecht bij Unia om vormen van discriminatie te melden. Onderaan vind je een rechtstreekse link naar het meldingsformulier van Unia

Maar ik kan niet kiezen...

Het is perfect mogelijk om verschillende strategieën te combineren. Dit kan het echter ingewikkelder maken om dan tot een concrete (re)actie te komen. Dan kan het helpen om voor jezelf prioriteiten te geven aan de strategieën die je wil uitvoeren en op basis daarvan enkele stappen voor jezelf uit te tekenen. Daarnaast vind je hier als bijlage ook concrete tips per strategie om mee aan de slag te gaan.

Bijlagen

Links

Lees meer over

Inhoud

This should be replaced by the table of contents