Werkvormen en tips

Artikel

Op deze site vind je heel wat informatie over het keuzeplan en meer algemeen over haatspraak. Daarnaast vind je per inhoudelijke blok ook telkens methodieken waarmee je aan de slag kan binnen jouw (klas)groep, deze staan telkens onderaan de inhoudelijke artikels. Verschillende methodieken komen rechtstreeks uit het handboek 'Bookmarks'.

Bookmarks - Gids voor het bestrijden van online haatspraak door mensenrechteneducatie

Bookmarks bevat 24 activiteiten om online haatspraak tegen te gaan door mensenrechteneducatie. De activiteiten zijn gericht op jongeren tussen 13 en 18 jaar, maar kunnen ook aangepast worden aan andere leeftijdscategorieën.

De aanpak die wordt gehanteerd in de activiteiten is gebaseerd op de mensenrechtennormen. De gids is dan ook een nuttig instrument om een inzicht te krijgen in de mensenrechten zelf en in de manier waarop ze van toepassing zijn, zowel online als offline. Daarnaast ontwikkelen jongeren aan de hand van de activiteiten de vaardigheden en de motivatie om online haatspraak te herkennen en te bestrijden.

Bookmarks is een publicatie van de Raad van Europa ter ondersteuning van de No Hate Speech campagne, de jongerencampagne van de Raad van Europa tegen online haatspraak.

Je vindt onderaan dit artikel een link naar het handboek Bookmarks. 

Kompas

Daarnaast komt er ook 1 methodiek uit het handboek Kompas. Kompas is een uitgebreide handleiding voor mensenrechteneducatie met jongeren. Je vindt een link naar het handboek onderdaan dit artikel. 

Vorming - Hoe reageer je op haatspraak?

Naast de methodieken die we op deze site aanbieden, is er ook een vorming ontwikkeld voor jeugdwerkers en leerkrachten. De vorming zet in op: 

  • Hoe kan je reageren op haatspraak?
  • Kan je de jongeren van je groep versterken in reageren?
  • Kan je als school, als vereniging of groep samen iets ondernemen?

Je krijgt een overzicht van mogelijkheden hoe je als groep of als individu kunt reageren. Verwacht je aan tools en methodieken om educatief aan de slag te gaan.

In deze vorming voor leerkrachten en jeugdwerkers ontdekken we samen hoe haatspraak tot stand komt, wat de mogelijke effecten zijn en vooral hoe we een (re)actie opbouwen aan de hand van 5 keuzes. 

In de vorming wordt gaan we met andere methodieken aan de slag dan de methodieken die je op deze site kan downloaden. De vorming is opgebouw via een inleefstuk (hoe ontstaat haatspraak en wat zijn de effecten) en een 'zelf aan de slag'-stuk (hoe passen we de 5 keuzes toe in een concrete case. De vorming biedt dus ruimte om te werken rond specifieke cases die de deelnemers zelf aanbrengen.  

Bijlagen

Links

Lees meer over