• Mediawijs is het Vlaamse Kenniscentrum Mediawijsheid van de Vlaamse overheid en imec vzw. Mediawijs helpt de inwoners van Vlaanderen en Brussel om bewust, actief, kritisch en creatief media te gebruiken om deel te nemen aan onze maatschappij. www.mediawijs.be

  • Tumult moedigt jonge mensen aan om elkaar te ontmoeten, over de grenzen van verschillen heen. Tumult staat als jeugdwerkorganisatie voor een vredevolle en geweldloze samenleving. www.tumult.be 
  • Mediaraven is een Vlaamse jeugdwerkorganisatie die kinderen, jongeren en hun begeleiders de kans geeft om met media te experimenteren. www.mediaraven.be

  • ORBIT vzw is thuis in de wereld van diversiteit & migratie. ORBIT zet o.a. in op interlevensbeschouwelijke ontmoeting, samenwerking in diversiteit en een effectieve aanpak van racisme. www.orbitvzw.be

De partners zijn alle vier kernleden van de No Hate Speech Movement Vlaanderen. Met No Hate roepen we jongeren en hun begeleiders (jeugdwerkers, leerkrachten, ouders…) op om mee werk te maken van meer interculturele contacten en gelijke kansen en om haatspraak tegen te gaan. Een positieve en proactieve aanpak dus, die vooral door bewustwording en actie haatspraak uit de wereld wil helpen.

De No Hate Speech Movement wordt breed gedragen en actief ondersteund door het middenveld. Organisaties uit diverse sectoren (jeugd, mensenrechten, sociaal-cultureel volwassenenwerk, mediawijsheid en de Vlaamse overheid) zetten hun schouders onder de actie en geven ze mee vorm. Op www.nohate.be reiken de verschillende partners tips aan om haatspraak bespreek te maken en tegen te gaan.